Newsflash

Szybki rozwój techniki i elektroniki w XX wieku przyniósł ludziom wiele użytecznych wynalazków. Jednym z tych, bez których dziś nie potrafimy wyobrazić sobie życia jest komputer. Warto wiedzieć, że w 1976 roku opracowano pierwszy mini procesor, zawierający w jednym układzie scalonym cały komputer. Już rok później zbudowano i rozpoczęto produkcję pierwszych komputerów osobistych w obecnej postaci. Od tego to czasu wszystkie światowe firmy komputerowe rozpoczęły wyścig, budując coraz to nowsze i doskonalsze modele.

Komputery - Internet - Informacje - Programowanie - Materiały Edukacyjne
Uniwersalne języki programowania

Chociaż do pisania programów o określonym profilu najlepiej nadają się specjalnie do tego przygotowane języki programowania, popularność bardziej uniwersalnych środowisk programistycznych wcale się nie zmniejsza. Już od dłuższego czasu niezwykle modne są języki zorientowane obiektowo. Należy do nich między innymi C+ + . Swą popularność zawdzięcza wewnętrznym strukturom, które umożliwiają szybkie realizowanie najbardziej nawet złożonych koncepcji i urzeczywistnianie ich w postaci gotowych programów. Wraz z rozwojem ogólnoświatowego Internetu zmieniły się jednak potrzeby użytkowników i wymagania stawiane programistom. Niezbędny okazał się język, dzięki któremu mogłyby powstawać narzędzia funkcjonujące w Sieci. Dlatego właśnie opracowano najnowszy język programowania - Javę.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 41

Kreacja programów

W programowaniu obecnie istnieją zasadniczo dwa zróżnicowane podejścia. Pierwszym i zdecydowanie starszym jest podejście dotyczące programowania w sposób strukturalny. Innym jest programowanie obiektowe. Każdy z tych sposobów programowania na swoje wady oraz także i zalety. Zdaniem specjalistów zasadniczo lepszym jest sposobem programowania jest programowanie obiektowe, jednak nie w każdym przypadku się ono sprawdza, a w niektórych językach programowania takich jak na przykład asemblerze jest ono wręcz niemożliwe do wykorzystania.

Popularne tematy

Klasyczną pozycją wśród języków programowania przeznaczonych dla początkujących programistów jest „Beginners Ali Purpose Symbolic Instruction Co-de", w skrócie BASIC. Jest to język wysokiego poziomu składający się z około 130 rozkazów, chociaż istnieją oczywiście pewne różnice pod tym względem w różnych jego odmianach.

Więcej…

Program komputerowy składa się z ciągu instrukcji i parametrów. Komputer wykonuje każde polecenie wpisane w tekst źródłowy programu. Jeśli więc wpisane polecenia nie zawierają błędów i składają się w poprawną logicznie strukturę - w trakcie pracy programu nie powinny się raczej pojawić żadne niespodzianki.

Więcej…

Programowanie wymaga zachowania dużej ostrożności. Nierzadko zdarza się bowiem, że tworzone programy wywołują skutki całkowicie niezamierzone przez autora. Szczególna uwaga jest zalecana zwłaszcza w przypadku instrukcji zajmujących się przeprowadzaniem operacji na plikach, na przykład kopiowaniem czy przenoszeniem, bądź formatujących nośniki danych. Jeden błąd może wystarczyć, byśmy utracili jakiś ważny plik lub nawet wszystkie dane zgromadzone na dysku.

Więcej…

Jeżeli program składa się z wielu części, nad którymi pracują oddzielne grupy robocze, niemal zawsze występują jakieś problemy we współdziałaniu poszczególnych modułów. Aby więc szybko pozbyć się podobnych niezgodności, już w pierwszej fazie tworzenia programu opracowuje się podmoduły umożliwiające swobodną wymianę danych. Czasami niezbędne jest w tym celu zmodyfikowanie ustalonego wcześniej planu całego projektu. Na przykład może się okazać, że działanie jednej części programu uniemożliwia wykonywanie pracy przez inny moduł. Jedynym wyjściem jest wówczas dokonanie odpowiednich zmian w strukturze tych części bądź nawet przygotowanie obydwu lub tylko jednej całkowicie od nowa. Obszerne pakiety oprogramowania zajmują na dysku setki megabajtów.

Więcej…

Po wykonaniu wszystkich testów łącznie ze sprawdzeniem wersji beta nowy program trafia na rynek. Jak jednak wykazuje praktyka, niemal wszystkie ze sprzedawanych programów już w wersji ostatecznej przeznaczonej dla użytkownika końcowego nie są wolne od błędów. Dlatego najwięksi producenci udostępniają dodatkowe pakiety narzędziowe, których zadaniem jest usuwanie usterek i błędów ujawnionych podczas eksploatacji u użytkownika końcowego.

Więcej…

Programiści używają języków programowania, w których do tłumaczenia kodu źródłowego do postaci gotowego programu wykorzystywany jest tak zwany kompilator. Jest to specjalne narzędzie, które nie zamienia napisanego programu wiersz po wierszu, lecz najpierw sprawdza wszystkie funkcje, instrukcje i zmienne, czy nie występują w nich błędy, a następnie zamienia całość w wykonywalny moduł EXE. W rezultacie na dysku zostaje zapisany plik stanowiący gotowy program. Do jego uruchamiania nie potrzebujemy otoczenia programistycznego, w którym został napisany. Możemy go skopiować na dyskietkę i po przeniesieniu wystartować na przykład na komputerze znajomego. Najlepiej otworzyć okno Eksploratora i dwukrotnie kliknąć dany plik myszą.

Więcej…

Narzędzia programistyczne służące do tłumaczenia kodu źródłowego do postaci zrozumiałej dla komputera dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to interpretery. Moduły tego typu wchodzą na przykład w skład Basica i innych prostych języków programowania przeznaczonych dla początkujących programistów. Interpreter zamienia tekst źródłowy napisanego programu wiersz po wierszu w kod maszynowy. Z jednej strony oznacza to duże ułatwienie podczas pisania programu - nie musi być ukończony, aby można go było wystartować. Dzięki temu na bieżąco możemy kontrolować efekty pracy. Z drugiej jednak strony do uruchamiania programów niezbędne jest wcześniejsze załadowanie do pamięci środowiska programistycznego, w którym dany program został napisany. Powód jest prosty: w przypadku języków używających interpretera program jest wykonywany tylko na bieżąco, ponieważ nie jest możliwe utworzenie uruchomieniowego pliku z rozszerzeniem EXE czy tez kiedyś COM.

Więcej…

Chociaż do pisania programów o określonym profilu najlepiej nadają się specjalnie do tego przygotowane języki programowania, popularność bardziej uniwersalnych środowisk programistycznych wcale się nie zmniejsza. Już od dłuższego czasu niezwykle modne są języki zorientowane obiektowo. Należy do nich między innymi C+ + . Swą popularność zawdzięcza wewnętrznym strukturom, które umożliwiają szybkie realizowanie najbardziej nawet złożonych koncepcji i urzeczywistnianie ich w postaci gotowych programów. Wraz z rozwojem ogólnoświatowego Internetu zmieniły się jednak potrzeby użytkowników i wymagania stawiane programistom. Niezbędny okazał się język, dzięki któremu mogłyby powstawać narzędzia funkcjonujące w Sieci. Dlatego właśnie opracowano najnowszy język programowania - Javę.

Więcej…

Języki programowania to jednak nie tylko prostsze lub bardziej skomplikowane środowiska programistyczne o profilu ogólnym, umożliwiające tworzenie software-u z różnych dziedzin. To również specjalistyczne języki służące do pisania programów o ściśle wyznaczonym charakterze, znajdujących z góry określone zastosowanie. Przykładem może tu być COBOL, popularny język zorientowany na tworzenie narzędzi dla biznesu, administracji i ekonomii. Pierwotnie był przeznaczony dla potężnych stacji roboczych. Później zaczęto go stosować także na zwykłych pecetach. Odrębnego języka programowania używa się też do opracowywania programów związanych ze sztuczną inteligencją. W tej dziedzinie znajduje zastosowanie język o nazwie Lisp. Z kolei Fortran to ulubiony język ludzi zajmujących się nauką, ponieważ zestaw jego poleceń oraz składnia pozwalają przygotowywać programy na bazie formuł matematycznych.

Więcej…

Kiedy kupujemy nowy komputer, z reguły wraz z nim otrzymujemy odpowiednie oprogramowanie, bez którego każdy pecet staje się całkowicie bezużyteczny. Zaawansowani użytkownicy najczęściej zaopatrują się w wiele różnych programów. Natomiast początkującym wystarczy zwykle edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i baza danych - proste w użyciu. Mimo to może się jednak zdarzyć, że zabraknie programu do określonego celu. W takim przypadku pozostaje nam tylko jedno: napisanie własnego programu. Może to być prostsze, niż wydaje się większości użytkowników. Nowoczesne języki programowania w znacznym stopniu wspomagają bowiem programistę w trakcie tworzenia programu. Wcale nie musimy pisać skomplikowanych programów - w niektórych sytuacjach wystarczy utworzenie odpowiedniego makra, które zautomatyzuje część zadań wykonywanych w takich programach jak Word czy Excel.

Więcej…

Mikroprocesor potrafi jedynie dokonywać obliczeń, a więc działań przeprowadzanych na liczbach. Między procesorem i innymi urządzeniami odbywa się nieustanny transfer danych. Zapanować nad nimi są w stanie jedynie najbardziej zaawansowani programiści. Pisanie programów bazujących na bezpośrednim odwoływaniu się do procesora, danych przesyłanych pomiędzy różnymi urządzeniami odbywa się w tak zwanym języku maszynowym. W języku tym pisze się z reguły tylko te części programów, które w największym stopniu wpływają na szybkość ich działania. Ponieważ jednak pisanie programów bezpośrednio w języku maszynowym jest dość trudne i niezbyt wygodne, większość programistów skłania się raczej ku assemblerowi, językowi na nieco wyższym poziomie, choć nadal bardzo bliskiemu maszynowemu. Tekst źródłowy programów tworzonych za pomocą assemblera to już nie nieskończone kolumny cyfr, lecz ciąg rozkazów kierowanych bezpośrednio do procesora.

Więcej…

Za języki wysokiego poziomu uznaje się środowiska programistyczne, w których komendy i polecenia nie odwołują się bezpośrednio do procesora, a tym samym powstające przy ich użyciu programy nie są związane z określonym typem CPU. Poza tym zestaw poleceń tych języków składa się z wyrażeń znacznie bardziej czytelnych niż komendy języka maszynowego. Przetwarzaniem tych wyrażeń do postaci zrozumiałej dla komputera zajmuje się dodatkowy moduł. Jest to albo kompilator, albo interpreter. Ich zadaniem jest tłumaczenie kodu źródłowego napisanego programu, wiersz po wierszu, do postaci kodu maszynowego. Do języków wysokiego poziomu należą między innymi Basic, C++, Turbo Pascal. W tym przypadku zestawy komend to zbiory poleceń w języku angielskim, których zrozumienie nie stanowi problemu nawet dla użytkowników z podstawową znajomością angielskiego. Dlatego też znacznie łatwiej można się nauczyć języków zaliczanych do omawianej grupy.

Więcej…

Języki maszynowe bazują na specyficznej architekturze sprzętu, przede wszystkim procesora. W przypadku takiej formy programowania wykorzystywane są specjalne cechy określonego typu procesora. Dlatego języki te muszą być ściśle związane z jego architekturą. Przy ich użyciu tworzone są programy, które będzie można uruchomić wyłącznie na komputerze wyposażonym w procesor o identycznej budowie. Ponadto języki maszynowe z reguły oferują zestaw abstrakcyjnych poleceń odwołujących się na przykład do rejestrów procesora. W przeciwieństwie do języków wysokiego poziomu opanowanie ich nie jest łatwe i z reguły pisaniem programów w języku maszynowym zajmują się zawodowi programiści.

Więcej…

Kod w języku maszynowym jest ściśle dopasowany do architektury procesora i zawiera polecenia, które odwołują się bezpośrednio do niego. Do pisania programów niezbędne jest specjalne oprogramowanie. Dopiero przy jego zastosowaniu i użyciu odpowiedniego języka programowania można rozpocząć pracę nad nowym programem. Pierwsze języki programowania powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Od tamtych czasów wiele z nich wyszło z użycia, inne zaś przeszły szereg modyfikacji i przetrwały do dnia dzisiejszego. Obecnie powstają przy ich użyciu narzędzia uruchamiane na komputerach osobistych typu IBM PC, Macintosh, systemach Uniksa i innych platformach.

Więcej…

Praca programisty polega na właściwym wykorzystaniu posiadanej wiedzy na temat technik programistycznych i rozwiązań software-owych do zrealizowania idei programu i zamieniania jej w postać listy rozkazów i parametrów. W tym celu niezbędne jest podzielenie całości na osobne moduły składające się z grup poleceń, które później będą wspólnie odpowiedzialne za wykonywanie określonych zadań w gotowym produkcie. W fazie budowania planu projektu najbardziej niezbędną cechą autora programu jest kreatywność. Musi bowiem zdecydować, jaką drogę obrać w realizacji swego planu. Często dróg tych jest kilka, jednak zadaniem programisty jest podjęcie właściwej decyzji. Czynnikami, które najczęściej determinują odpowiedni wybór takiego lub innego rozwiązania, są zwykle szybkość działania programu, który powstanie w efekcie wykorzystania danej metody oraz jego wielkość, czyli wspólny rozmiar wszystkich plików składających się na gotowy produkt.

Więcej…

Programowanie nie jest łatwe. Programiści muszą nieustannie trzymać rękę na pulsie - muszą znać wszystkie najnowsze rozwiązania w dziedzinie programowania, a ponieważ niemal każdego miesiąca realizowane są kolejne pomysły zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania, autorzy software'u są skazani na ciągłe douczanie się, poznawanie najnowszych technik i metod programowania. W przeciwnym razie tworzone przez nich programy przestaną odpowiadać aktualnym wymaganiom sprzętowym oraz potrzebom klienta, przez co będą uważane za przestarzałe. W wielu przypadkach programista musi więc dysponować wiedzą w dziedzinie programowania, ale i znać się na sprzęcie, na którym przygotowywany przez niego software ma być uruchamiany. Najnowsze systemy dysponują bowiem funkcjami, które należy wykorzystać, aby produkty, nad którymi się pracuje, nadal pozostawały w kręgu zainteresowania odbiorcy, czyli końcowego użytkownika.

Więcej…

Każdego dnia miliony użytkowników pecetów zasiadają za klawiaturami swych maszyn - czy to w domu, czy w pracy. Wielu z nich doskonale daje sobie radę z obsługą najróżniejszych programów, począwszy od edytora tekstu, poprzez pakiety graficzne, na profesjonalnych narzędziach do obróbki dźwięku skończywszy. Inni cieszą się, że dzięki komputerowi mogą szybko i efektywnie pracować: napisać za jego pomocą list i wydrukować go czy poddać obróbce zeskanowaną fotografię, aby na jej bazie przygotować folder reklamowy na zlecenie szefa. Są też i tacy, którzy denerwują się, kiedy w ich komputerze cokolwiek odbywa się nie po ich myśli i nie mają pojęcia, co w takiej sytuacji zrobić. Większość nie zdaje sobie jednak sprawy, w jaki sposób funkcjonują uruchamiane przez nich programy. Mało kto zadaje sobie również pytanie, ile wysiłku i czasu kosztuje napisanie gotowego narzędzia, z którego korzysta się na co dzień.

Więcej…
Copyright ©  PKNeT