Otvorenie pudajatia primátorkou mesta Modra, Hanou Hlubockou