Každý účastník mohol zanechať prostredníctvom páskového záznamu krátky odkaz.