in

BSK spúšťa projekt na pomoc škôlkam

Kraj poskytne obciam dotácie na zvýšenie kapacity materských škôl. Počet miest v škôlkach by sa do konca roka v niektorých samosprávach mohol zvýšiť o 10 až 15 %.

Počet neprijatých detí do materských škôlok v Bratislavskom kraji je v tomto roku približne na úrovni 1500 až 1700 detí. To je dôvod, pre ktorý BSK spúšťa projekt Naša škôlka – Náš kraj. „Akútnu situáciu s materskými školami chceme riešiť v spolupráci so starostami. Bratislavská župa v rámci svojho dotačného mechanizmu aj vzhľadom na to, že v júni schválila nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zadotovala nové miesta v materských školách,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. BSK je pripravený poskytnúť mestám, mestským častiam a obciam v regióne prostredníctvom dotácií finančnú pomoc vo výške od 5- do 8-tisíc EUR na samosprávu. „Podmienkou je, že mestá a obce musia ešte v tomto roku vytvoriť nové miesta v materských školách,“ doplnil Pavol Frešo.

V regióne je podľa župana približne 20 samospráv, ktoré už majú rozpracované projekty na zvýšenie kapacít stavebnými úpravami, pristavovaním alebo dovybavovaním nových priestorov, ale chýbajú im finančné prostriedky. Časť z nich poskytne BSK. „Predpokladáme, že do konca roka by sa kapacita miest v škôlkach mohla v regióne zvýšiť o 10 až 15 percent,“ doplnil Pavol Frešo.

BSK sa v zmysle prijatého PHSR bude podieľať v budúcnosti na riešení tejto situácie. Nový PHSR umožňuje podľa župana podporovať aj predškolské zariadenia, predškolskú výchovu a kraj chce mať za partnerov obce, pretože tie najlepšie rozumejú tomu, aká je situácia v ich mikroregióne. Kraj je jedným z regiónov, kde rastie počet obyvateľov a rozširuj sa prímestské konglomerácie a satelitné mestečká. Dôraz treba dávať na služby pre rodiny.

Na septembrovom Zastupiteľstve BSK predloží župan návrh v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, na základe ktorého bude môcť BSK finančne podporiť rozšírenie kapacít vo vybraných samosprávach. Návrh musí predtým schváliť dotačná komisia.

Zdroj: BSK

What do you think?

Zápisnice z valných zhromaždení

Bažant kinematograf v Modre