in

Dajte o sebe vedieť cez mestský rozhlas v Modre

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

Predávate, organizujete podujatie či súťaž? Informujte o tom i Modranov! Návštevníci i obyvatelia mesta Modry majú možnosť využívať služby mestského rozhlasu. Ten Vás informuje o jeho dianí, či v oblasti kultúry, športu, organizovaní súťaží, predajných miestach a oznamoch, ktoré by ste určite mali počuť.

Vysielací čas mestského rozhlasu je nezmenený a prebieha v nasledovných intervaloch:

10.30 hod. – 12.00 hod.

15.00 hod. – 17.00 hod.

pondelok – štvrtok

áno

áno

piatok

áno

nie

Kroky k odvysielaniu Vášho oznamu v mestskom rozhlase v Modre:

1.krok: Je potrebné zaplatiť poplatok v zmysle cenového výmeru 3 € za jedno vyhlásenie. Platbu je možné realizovať v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu (Štúrova 59), alebo na č. účtu: 23623112/0200, banka VÚB a. s. , variabilný symbol: 2230010104. Výška poplatku závisí od počtu opakovaní konkrétneho príspevku (rozsah jedného vyhlásenia je maximálne 5 riadkov formátu A4 – veľkosť písma 12).

2.krok: Text oznamu, dátum vyhlásenia a počet opakovaní je možné zaslať na e – mailovú adresu: andrea.kuzmova@modra.sk, alebo dohodnúť osobne v Kancelárii prvého kontaktu v Modre. Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č.: 033/6908333.

Od poplatku sú oslobodení občania za vyhlásenie smútočného oznámenia, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modra, orgány štátnej a verejnej správy pri oznamoch vo verejnom záujme.

What do you think?

Written by Michaela Sivošová

Študentka žurnalistiky, milujúca kone, poéziu, publicistiku a svojho štvornohého miláčika Joey-ho. V redakcii zastáva pozíciu copywritera.

Cigánski Diabli

Gaštanová polievka