in

Digitalizácia kina v Modre

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

Digitalizácia kín na celom Slovensku je zmena a zároveň výzva, ktorej tento rok čelí aj kino Mier v Modre.

Zmeny, ktoré digitalizácia kín prináša sú nielen v oblasti distribúcie a premietania, ale aj v celkovom postavení kina vo vzťahu k iným inštitúciám. Tento technický a kultúrny pokrok vyžaduje na realizáciu finančné prostriedky, ktoré je nemožné nadobudnúť z vlastných zdrojov prevádzkovateľov kín a iných zriaďovateľov. Finančnú podporu pre tento projekt získalo mesto Modra prostredníctvom Audiovizuálneho fondu (AVF), ktorý podporuje rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, tiež vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky. Dotácia pre technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti, môže byť poskytnutá najviac do výšky 50 % obstarávacej ceny digitálnej techniky a technológie, čo tvorí v prípade digitalizácie kina Mier v Modre sumu vo výške 32 000 EUR . Technológia od dodávateľa bola dodaná v sume 93 919, 166 EUR. Rozdiel spojený s nákladmi potrebnými k funkčnosti 2D a 3D technológie spolufinancuje mesto Modra z rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Modre. Rekonštrukcia kina Mier bude prebiehať od polovice septembra 2013.

logo_avf

Digitalizácia kina je nevyhnutným prostriedkom pre zachovanie kinematografie v našom meste. Pozitívna reakcia mesta, jej obyvateľov a poslancov MsZ v Modre v prospech digitalizácie kina Mier, rozšíri činnosť kina a multifunkčnosti v záujme širokej verejnosti. Premietanie Filmového klubu, alternatívnych projekcií (športové a kultúrne podujatia, kongresy, workshopy) umožnia kultúrne vyžitie aj „ nefilmovým“ návštevníkom kina.

What do you think?

Deň vo vinohradoch

Malokarpatské vinobranie Modra 2013