in

Druhé kolo volieb do BSK bude 23. novembra

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda národnej rady Slovenskej republiky druhé kolo volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov v prvom kole. Voliči majú možnosť rozhodnúť svojim hlasovaním kto bude pre ďalšie štvorročné obdobie županom pre Bratislavský samosprávny kraj. Volebné okrsky zostávajú nezmenené a a volebné miestnosti budú znova otvorené 23. novembra 2013 od 7:00 do 22:00 hodiny.

Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

MENO

PRIEZVISKO

TITUL

VEK

POVOLANIE

PSTR

Monika Flašíková – Beňová PhDr. 45 poslanec Európskeho parlamentu SMER – sociálna demokracia
Pavol Frešo Ing. Bc. 44 predseda BSK Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity – Magyar K?z?sség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených

What do you think?

Izraelský veľvyslanec odhalil pamätnú tabuľu venovanú obetiam holokaustu

Prednáška z histórie o osobnostiach pochovaných na Modranskom cintoríne