in

Druhý ročník Mestskej konferencie

V sobotu 26. októbra sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra uskutočnil druhý ročník Mestskej konferencie občianskych združení a partnerských organizácii, pôsobiacich na území mesta Modry.

Cieľom konferencie bolo otvoriť diskusiu a nastaviť komunikáciu medzi mestom Modra a týmito organizáciami k témam, týkajúcich sa najbližšieho obdobia. Mesto prizýva združenia k aktívnej spolupráci, ponúka priestor na ich realizáciu a podáva pomocnú ruku pri ich propagácii. Nezabúda ani na podujatia organizované v rámci dotačného systému mesta, a to tak, že finančne prispieva na ich realizáciu.

Na konferencii zástupcovia mesta navrhli vzájomnú spoluprácu pri pripravovaných aktivitách, ktorými sú:

  1. Vytvorenie plánu podujatí a aktivít na rok 2014.
  2. Koordinácia a spolupráca pri príprave vianočných sviatkov v Modre.

Mesto Modra zároveň informovalo zástupcov združení a organizácií, že s Ministerstvom kultúry podpísalo Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení Roku Ľudovíta Štúra. Oslavy vyvrcholia v novembri 2015. Mesto taktiež ponúklo priestor, podieľať sa na zabezpečení a realizácii už spomínaných osláv.

V rámci diskutovaných tém boli navrhnuté konkrétne kroky vzájomnej spolupráce k všetkým nosným témam konferencie.

What do you think?

Predstavujeme Vám ústredný portál verejnej správy

Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom