in

Dúhový Pride Bratislava 2011

Dúhový Pride Bratislava 2011

Dúhový Pride Bratislava 2011Dúhový Pride Bratislava je slovenským LGBT pochodom za ľudské práva neheterosexuálnych ľudí, za ich spoločenské a politické zrovnoprávnenie a prvou oslavou gejsko-lesbickej hrdosti. Uskutoční 4.júna, kedy sa v centre mesta stretnú nielen gejovia, lesby, bi, transgender a intersex ľudia, ale všetci a všetky, ktorým nie je ľahostajný koncept ľudských práv a otvorenej spoločnosti. Organizuje ho občianske združenie Queer Leaders Forum, neformálna skupina Queers a platforma ďalších mladých slovenských aktivistov a aktivistiek.

Pride je oslavou hrdosti nielen lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí a ich sexuálnej orientácie a rodovej identity – ale každej demokratickej a otvorenej spoločnosti.

Idea Pride vychádza z troch hlavných zásad:

  1. Všetci ľudia by mali byť hrdí na svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.
  2. Rozmanitosť je dar.
  3. Sexuálna orientácia a rodová identita sú prirodzené a nemožno ich zámerne meniť.

Pride znamená po anglicky „Hrdosť“ a je opakom slova „potupa“, ktorú zažívali a v niektorých krajinách do dnes zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni a transgender ľudia, len z dôvodu svojej „neväčšinovej“ sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.

Program celého podujatia:
13:00 – 13:40 slávnostné otvorenie, príhovory aktivistov, aktivistiek, ambasádorov a europoslankýň
13:45 – 14:35 – Živé kvety (SR)
14:45 – 15:05 – Marcel Berky (SR)
15:15 – 16:15 – Aneta Langerová (CZ)
16:30 – začiatok Dúhového pochodu

Súvisiace prílohy – video:

What do you think?

Written by Martina Podzámska

Študentka a novinárka na voľnej nohe, žijúca vo Viedni. Vyštudovala Vysokú školu výtvarnýh umení. Miluje umenie vo všetkých jeho formách, ale najviac obrazy, ktoré aj sama maľuje. Vo voľnom čase veľa číta a cestuje.

Bosoraktour2011_01

Foto: RetroACT EXperience Bosorak Tour 2011

rytmus_modra_2011_01

Foto: Koncert Rytmusa v Modre