Príhovor Kráľovanského richtára (Petra Lennera) spolu s manželkou.