Župan BSK Pavol Frešo so zabávačom Jozefom Šimečkom.