Spoločný prípitok (zľava: Peter Lenner, Hana Hlubocká, Pavol Frešo, Jozef Šimeček).