Z vystúpenia divadelného krúžku žiakov základnej školy Ľ. Štúra v Modre.