Už historická pomôcka slúžiaca každému správnemu pestovateľovi.