Záhradou nás sprevádzal jej majiteľ, Vladimír Píš.