in

Izraelský veľvyslanec odhalil pamätnú tabuľu venovanú obetiam holokaustu

Dňa 17. novembra 2013 bola v Modre- Kráľovej na Národnej ulici o 11.00h slávnostne odhalená pamätná tabuľa Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu počas druhej svetovej vojny. Záštitu nad týmto slávnostným aktom prevzala primátorka mesta Modry Hana Hlubocká.

Pamätnú tabuľu venovanú Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu odhalil veľvyslanec štátu Izrael spolu s potomkami Jakuba Grünwalda.

Grunwald_slavnost_3385

Služby Božie oslavujúce 130. výročie samostatnosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Modre – Kráľovej sa uskutočnili v Evanjelickom a.v. kostole ešte pred samotným odhalením tabule.  Slovo Božie kázal evanjelický a.v. farár z Modry Ján Oslík. Novozvoleného brata dozorcu Jozefa Prídalu uviedol a nádoby na prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti posvätil senior Boris Mišina.

Po Službách Božích sa prítomní presunuli na pietne miesto „Zelený les-odkaz dejín dnešku“, na miesto kde do roku 1941 býval obchodník židovského pôvodu Jakub Grünwald s manželkou a siedmimi deťmi. Židovským chválospevom („Kadiš“), ktorý predniesli dve vnučky Jakuba Grünwalda a básňou Jozefa Trtola, známeho básnika, učiteľa pôvodom z Kráľovej bol ceremoniál slávnostne otvorený. Evanjelická farárka v Modre-Kráľovej Sidonia Horňanová srdečne privítala prítomných hostí. Slávnostný príhovor predniesol i veľvyslanec Štátu Izrael J.E. Alexander Ben-Zvi, primátorka mesta Modra Hana Hlubocká, Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, tri vnučky Jakuba Grünwalda žijúce v Izraeli a Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt „Zelený les- Odkaz dejín dnešku“ predstavil jeho autor, modranský architekt, Daniel Bartoš. Odhalenie pamätnej tabule pripomenulo nielen ťažký osud manželov Grünwaldovcov a ich detí počas druhej sv. vojny, ale i nespočetné množstvo žien, mužov, detí, otcov, starých otcov a priateľov, čo zahynuli v koncentračných táboroch. Poslaním nás všetkých je poučiť sa a zabrániť tomu, aby sa podobné hrôzy v budúcnosti opakovali.

IMG_2744

Na mieste, kde v minulosti stál dom Jakuba Grünwalda bol zasadený strom reformácie. Počas pietneho aktu spevokol Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Modre- Kráľovej zaspieval dve hebrejské piesne. Na záver, symbolickým položením kameňa a minútou ticha si prítomní uctili spomienku tých, ktorých stihol podobný osud ako rodinu Jakuba Grünwalda.

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

What do you think?

Mesto Modra oceňovalo úspešných študentov svojich stredných škôl

Druhé kolo volieb do BSK bude 23. novembra