in

Komu a koľko sme za rok 2015 prispeli dvomi percentami

Pojem „2% z dane“ pozná hádam každý z vás. A kto nie, tomu to teraz v stručnosti vysvetlíme.

Kto vlastne môže darovať 2% z dane a komu? Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje na svojej internetovej stránke v zmysle § 50 ods. 12 č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok. V ročnom prehľade prijímateľov je uvedený názov prijímateľa a jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté podľa stavu k 31.12. kalendárneho roka.

MODRA

Názov prijímateľa Sídlo prijímateľa Súhrn podielov zaplatenej dane (eur)
Adresa Obec PSČ
AMAVET klub č. 944 IMPULZ Kollárova Modra 90001 852,45
CLAUDIANUM n.o. Štúrova 34 Modra 90001 2440,71
DEPO HARMÓNIA Lúčna 21 Modra 90001 904,78
Domov použitých kníh, občianske združenie Dolná 24 Modra 90001 645,87
EURÓPSKY ŠKÔLKAR Kalinčiakova 11 Modra 90001 2962,79
FUTBALOVY CLUB SLOVAN MODRA Kalinčiakova 6 Modra 90001 1904,37
Hádzanarský oddiel Slovan Vajanského 927 Modra 90001 8857,78
HOKEJBALOVÝ CLUB ORLY MODRA Kalinčiakova 6 Modra 90001 862,94
Jazyková zóna Kalinčiakova Modra 90001 643,55
KLUB TANEČNÉHO ŠPORTU MAGIC DANCE pri Mestskom kultúrnom stredisku Ľ. Štúra v Modre Sokolská 8 Modra 90001 1887,94
Kolkársky klub VICTORIA PEZINOK Sládkovičova 1808 Modra 90001 1323,97
KRAĽOVANKOVO Partizánska 88 Modra 90001 1020,35
Kresťanské centrum BEREA Okružná Modra 90001 1896,39
KYNOLOGICKÝ KLUB J. STOLÁRIKA MODRA Lúčna Modra 90001 1336,23
LEZECKÁ AKADÉMIA Kollárova 4 Modra 90001 1143,31
Magdalénka Štúrova 54 Modra 90001 1128,03
Mažoretky Kessa Bratislava Dukelská Modra 90001 584,5
MODRÁ HVIEZDIČKA SNP 14 Modra 90001 2804,33
Modranská beseda Šturova 61 Modra 90001 1601,81
Modranská muzeálna spoločnosť Štúrová 84 Modra 90001 232,5
MODRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DIVADLO Dukelská 25 Modra 90001 26,6
Modranský okrášľovací spolok Dolná 6 Modra 90001 3488,52
Modranský turistický spolok Bratislavská 11 Modra 90001 687,47
MUFLON KROS o.z. Partizánska 5/a Modra 90001 927,88
MY ŽENY 1. mája 48 Modra 90001 10902,7
Nadácia European Wildlife Preservation Fund Piesok 4021 Modra 90001 30,81
NAŠIM DEŤOM-MODRA Komenského 1/A Modra 90001 2497,33
Občianske združenie – Priatelia lesa Fraňa Kráľa 5 Modra 90001 1633,84
Občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre – Kráľovej Národná 27 Modra 90001 2126,1
Občianske združenie OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Harmónia 3034 Modra 90001 1407,64
Občianske združenie TERIBULLS Zochova 1 Modra 90001 2593,51
Občianske združenie Vrškárik Sládkovičova Modra 90001 2809,8
Rodičovská rada pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre Námestie Slobody 5 Modra 90001 3952,84
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole v Modre Štúrova 54 Modra 90001 1403,11
SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov – pobočka Modra Štúrova Modra 90001 2200,63
Sovička Harmónia 3378 Modra 90001 550,23
Šachový klub Modra SNP 21 Modra 90001 415,68
VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre Sládkovičova 44 Modra 90001 77,49
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Vajanského ul. v Modre Vajanského 93 Modra 90001 5174,62
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre Dolná 4 Modra 90001 8758,6

PEZINOK

Názov prijímateľa Sídlo prijímateľa Súhrn podielov zaplatenej dane (eur)
Adresa Obec PSČ
1. Karate Club Pezinok Ulica 1.mája 29/A Pezinok 90201 1161,45
1.JUDO CLUB PEZINOK 1. mája 33 Pezinok 90201 1649,95
5P Bratislavská 92 Pezinok 90201 4070,08
AD UNA CORDA SNP 17 Pezinok 90201 3301,79
Amatérsky športový klub Pezinok Markušova 9 Pezinok 90201 1522,98
Basketbalový klub Pezinok L.Novomeského 20 Pezinok 90201 4932,57
Centrum pre rodinu – Pezinok Farská 5 Pezinok 90201 2092,43
Centrum zdravej rodiny Arunka Leitne 18 Pezinok 90201 594,07
CFK Pezinok – Cajla Cajlanská 243 Pezinok 90201 1411,91
DebRA SR Kollárova 11 Pezinok 90201 26526,31
Detský lesný klub Domček Vajanského 12 Pezinok 90201 2015,25
Dom Seniorov Pezinok n.o. Kučišdorfská dolina Pezinok 90201 2996,16
ETNOART SK Svätoplukova 47 Pezinok 90201 647,11
Európsky vinársky rytiersky stav Štefánikova 1 Pezinok 90201 4011,73
eUterpa Senecká 1 Pezinok 90201 1115,85
FAREBNÉ LENTILKY Záhradná 34 Pezinok 90201 778,57
FEMINA – KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie Bernolákova 36 Pezinok 90201 105,67
FK Old Boys Pezinok Cajlanská 165 Pezinok 90201 79,35
FK Pohoda Záhradná 1 Pezinok 90201 2539,36
GALÉRIA VI občianske združenie L. Novomeského 28 Pezinok 90201 394,82
Grinavský futbalový klub 1923 Myslenická 3 Pezinok 90203 5261,36
HARMANČEK Banícka 40 Pezinok 90201 1531,28
Hokejbalový klub Haliganda Pezinok Jilemnického 7 Pezinok 90201 2117,19
Homo Liber Holubyho 5 Pezinok 90201 520,57
humanside Trnavská 51 Pezinok 90201 109,34
Jazdecký klub Alberi Suvorovová 14 Pezinok 90201 572,25
JUNG SPORTLINE Šenkvická 10 Pezinok 90201 2748,22
KINEČKO Hviezdoslavova 1 Pezinok 90201 1232,78
Klub orientačného behu SOKOL Pezinok SNP 3 Pezinok 90201 2241,27
Klub šachu Pezinok Hrnčiarska 44 Pezinok 90201 874,51
Malokarpatský amatérsky cykloturistický oddiel -M.A.C.O. Mierová 16 Pezinok 90201 728,24
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku M.R.Štefánika 9 Pezinok 90201 1486,8
MANOVCI Mýtna 27 Pezinok 90201 2740,73
Mariášový Klub Pezinok Mierova 2 Pezinok 90201 5586,42
Mladí gymnazisti Senecká 14 Pezinok 90201 3340,21
MUSEUM VINORUM M.R.Štefánika 4 Pezinok 90201 549,96
Občianska iniciatíva GRINAVA Orešie 3349 Pezinok 90201 578,39
Občianske združenie P.R.D. Nepriradené Pezinok 90201 269,16
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku M. R. Štefánika 9 Pezinok 90201 1457,77
Občianske združenie SNY HESTIE Jesenského 12 Pezinok 90201 7357,27
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SOĽ NAD ZLATO Trnavská 1 Pezinok 90201 2817,55
Občianske združenie SOU Komenského Pezinok Komenského 27 Pezinok 90201 72,85
Občianske združenie Svätý František Holubyho Pezinok 90201 194,48
pAKO-pezinská AKČNÁ KOPA Mladobelaslavská 3 Pezinok 90201 255,46
PANELKÁR pri Základnej škole Fándlyho 11 Pezinok 90201 5811,97
Plavecký klub PK PEZINOK Bratislavská 130 Pezinok 90201 2190,62
PREVENCIA AD Pekníková 5 Pezinok 90201 622,38
PROPE FORTUNA Komenského 25 Pezinok 90201 3939,75
PSČ Pezinok Junior, občianske združenie Komenského 30 Pezinok 90201 1919,59
RAKERI SNP 45 Pezinok 90201 818,11
RE/set Svätoplukova 35 Pezinok 90201 200,61
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE- PEZINOK Mierova 1 Pezinok 90201 1206,03
REVIA-Malokarpatská komunitná nadácia Moyzesova 26 Pezinok 90201 65557,42
Rodičovské združenie pri Materskej škole Orešie 32 Pezinok 90203 2770,24
Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Myslenická Pezinok 90201 1548,5
SAMOVZDELÁVACÍ A ZÁUJMOVÝ SPOLOK Sama Chalupku 11 Pezinok 90201 283,85
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb Kollárova 11 Pezinok 90201 5650
Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak Pezinok Cajlanská 88 Pezinok 90201 3646,37
SPONCLE-kids sport association Myslenická 58 Pezinok 90201 41,65
SRRZ – RZ pri Materskej škole Vajanského Pezinok 90201 1715,63
SRRZ – RZ pri Materskej škole Svätoplukova Pezinok 90201 3080,65
SRRZ – RZ pri Materskej škole Pekníkova Pezinok 90201 3681,54
SRRZ – RZ pri Materskej škole Za hradbami Pezinok 90201 4074,59
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok Na bielenisku 2 Pezinok 90201 2169,18
Školák na bielenisku Na bielenisku 2 Pezinok 90201 7463,45
Športovo strelecký klub Pezinok Krížna 24 Pezinok 90201 1157,6
Športový klub ALBATROS Pezinok Moyzesova 4/A Pezinok 90201 1266,09
Športový strelecký klub Strelnica Pezinok L. Novomeského 2732 Pezinok 90201 1061,16
Športový triatlonový klub Pezinokk Muškátová 6 Pezinok 90201 2948,36
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK Muškátová 27 Pezinok 90201 2403,62
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA Moyzesova 8 Pezinok 90201 1972,1
TRION-Klub aktívneho trávenia voľného času pre deti,mládež a rodičov dona Sandtnera 5183 Pezinok 90201 561,47
U PSEJ MATERE Holubyho 83 Pezinok 90201 5329,13
VESELÁ ŠKôLKA Bystrická 1 Pezinok 90201 3750,86
VIA IURIS Radničné nám. Pezinok 90201 8904,78
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku Hrnčiarska 35 Pezinok 90201 459,41
Združenie občanov „Na pomoc blížnemu svojmu – HILÁRKO“ Jesenského 11 Pezinok 90201 1129,05
ZORA Jarošova Pezinok 90201 1567,78

What do you think?

Written by Peter Mezei

Študent politológie a žurnalistiky. Vo voľnom čase číta, píše a veľa cestuje.

Víno a levanduľa už po piatykrát

Tretí ročník Pezinok inline v obrazoch