in

Kostol svätého Jána Krstiteľa v Modre prechádza rozsiahlou obnovou

Ako mohli mnohí z Vás v uplynulom období postrehnúť, prechádza Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre rozsiahlou obnovou. Opýtali sme sa preto pani Kataríny Machatovej, ako to vôbec s obnovou vyzerá. Pani Machatová je štatutárkou a aktivistkou občianskeho združenia s názvom „Záchrana cirkevných pamiatok v Modre“. Združenie sa už dlhé roky usiluje o obnovu danej stavby.

IMG_2808

Pani Machatová, z akých zdrojov sa podarilo združeniu vyzbierať financie na uvedenú obnovu?
Práce na kostole sú už tri roky realizované s finančnou spoluúčasťou rímskokatolíckej cirkvi, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, BSK, Mesta Modry a Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia. V minulosti nás podporila Nadácia VÚB, Nadácia Orange a  Nadácia Baumit. Taktiež nám veľmi pomáhajú sponzorské dary, milodary, zbierky z benefičných koncertov, 2% z daní  a predaj na vianočných trhoch.

Osobitnou formou pomoci ja náš kalendár. Už tretí rok nás podporuje Tlačiareň DÓŠA, venovaním krásneho nástenného kalendára, ktorého predajom získavame potrebné financie na ďalšie roky. Všetky fotografie a text venoval Jozef Tihányi. Grafickú úpravu kalendára realizoval Martin Žilinský. Kalendár v hodnote 5,-€ je možné zakúpiť v modranských papiernictvách, v Kancelárii prvého kontaktu (v Modre), v Múzeu Ľudovíta Štúra a  v kníhkupectve Folly. Jeho kúpou pomôžete dobrej veci.

Čo všetko sa už zrekonštruovalo a čo ešte čaká na rekonštrukciu?
Plánované práce na  rok 2013 sa nám úspešne darí ukončovať. Týkajú sa hlavne sanácie základových murív okolo celého kostola (rozloha cca 150 bežných metrov), realizácie dažďovej kanalizácie a taktiež predpísaného archeologického výskumu týkajúceho sa všetkých zemných prác.

IMG_2805

Ďalej je to prvá etapa reštaurovania hlavného oltára. Po jeho demontovaní a odvoze do reštaurátorského ateliéru sme dopracovali architektonicko-historický a reštaurátorský výskum za hlavným oltárom. Nasleduje prvá etapa reštaurovania oltárneho obrazu a obnova pôvodných okien. Pri tejto príležitosti by som srdečne poďakovala všetkým našim pomocníkom a dobrovoľníkom za ich obetavosť. Iným za poskytnutie jedla, dopravy a za zapožičanie mechanizmov. V rámci tohto roku nás už čakajú tento iba dokončovacie práce pri úprave okolia kostola.

V roku 2014 máme v pláne pokračovať a dokončiť započaté práce reštaurovania už spomínaného hlavného oltára, oltárneho obrazu, ostatných okien a dverí. Chceme sa zamerať na reštaurovanie omietok v interiéri, kde by sme začali presbytériom a dvoma priľahlými sakristiami. Do presbytéria by sa do konca roka vrátil zreštaurovaný hlavný oltár a oltárny obraz. Bolo by to práve na ich 250. výročie výroby.

Ak by sa nám podarilo získať dostatok financií, práce by pokračovali sanáciou exteriérových omietok. Dalo by sa aj pokračovať reštaurovaním omietok v celom interiéri. Sami sme zvedaví na rozsah novoobjavených nástenných fresiek z 13. storočia. Na reštaurovanie čaká aj ostatný mobiliár kostola, ako napríklad bočné oltáre, kazateľnica, organová skriňa, lavice, kamenné články. Práce je tu ako na kostole a tuším aj o trochu viac :).

IMG_2797

Je kostol bežne prístupný širokej verejnosti?
Kostolík je stále „živý“. Slúžia sa tu príležitostne sväté omše, a to napríklad pri sviatku Všetkých svätých, pri Pamiatke zosnulých, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, pri spomienke mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, pri pohrebných svätých omšiach a aj pri iných príležitostiach.

What do you think?

Modra spustila projekt e-Governmentu

Modra buduje kamerový systém