in

Kráľovské hodovanie 2013

Kráľovské hodovanie 2013

Pozvánka na Kráľovské hodovanie od poledna do púl noci. Kde a kedy? No predsa na Královej 17.– 19. mája 2013.

PROGRAM:

Pátek
19.00 Divadelné predstavenie divadla na kolene Castá – Lebo je tu dobre (v Kultúrnom dome)

Sobota
12.00 Hudobná pozvánka
13.00 Otvorenie a vyhlásenie sútaže Královská lajdinontka 2013 o najlepší spicpúgl
13.30 Vystúpenia detí a mládeže Mažoretky KESSA, škôlkari z Královej, deti zo základných škôl, DFS Magdalénka
15.30 Vyhodnotenie sútaže Královská lajdinontka 2013
16.00 Music Art
17.00 Castovanka
18.00 Štylizovaný královský sprievod
18.30 Modrí jazdci
20.00 Funny Fellows
22.00 Stará škola

Nedzela
9.00 Slávnostná svätá omša v Kaplnke sv. Michala archanjela
9.00 Svätodušné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (v Evanjelickom kostole)
14.00 – 19.00 Ochutnávka vín (v Kultúrnom dome)

Pozvánka (pdf formát)

Všetkých srdečne pozývame :).

What do you think?

Sviatok sv. Floriána v Pezinku

Fotoreport z Kráľovského hodovania