in

Kurz Sprievodcu cestovného ruchu v Modre

Pohľad na Modru

Pohľad na ModruSlovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v spolupráci s mestom Modra otvára kurz Sprievodca cestovného ruchu so zameraním na oblasť Malokarpatská vínna cesta.

Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu (CR) v kurze organizovanom priamo SSSCR – jediným profesionálnym stavovským združením sprievodcov CR na Slovensku, uznávanom na európskej a svetovej úrov­ni! SSSCR je člen FEG – Európskej federácie sprievodcov a WFTGA – Svetovej federácie asociácii sprievodcov a je jediný zástupca zo Slovenska v týchto prestížnych organizáciách.

Akreditácia Ministerstva školstva
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2909/2009/156/1

Lektori z praxe
To najlepšie a v priamo v praxi overené know-how od skúsených sprievodcov a uznávaných odborníkov z ces­tovného ruchu s dlhoročnou praxou a referenciami

Výnimočná kvalita výuky
Výučba prebieha modernými metódami a na základe tých najnovších kvalifikačných požiadaviek na vzdelávanie sprievodcov cestovného ruchu platných od roku 2008 (euro-norma EN/STN 15565)

Podmienky prijatia
Vek minimálne 18 rokov a maturita

Rozsah výuky
300 hodín

Obsahová štruktúra
Teoretická časť 60 % / praktická časť 40 %

Systém výuky
2 x týždenne (piatok 16:00-19:30, sobota 08:30-15:00)

Miesto a termín konania
Otvorenie kurzu: 15. október 2011
Ukončenie kurzu: marec 2012

Certifikácia absolventov
Po úspešnom zložení záverčnej teoretickej a praktickej kvalifikačnej skúšky obdrží absolvent kurzu „Osvedčenie SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU“ a stane sa tak kvalifikovaný sprievodca CR V zmysle platnej legislatívy služby sprievodcu CR môžu poskytovať iba kvalifikovaní sprievodcovia.

Kurz sa uskutoční v prípade dosiahnutíia minimálneho počtu 12 záujemcov. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.

Cena kurzu
len 475,00 Eur (je možné uhradiť aj v troch splátkach!)

Poplatok zahŕňa
– Základnú sadu študijných materiálov teoretickú výučbu v rámci rozsahu kurzu praktické cvičenia = semináre, vy­chádzky a terénne cvičenia v rámci rozsahu kurzu Certifikát Kurz prvej pomoci – real­izovaný v súčinnosti s SČK Bratislava
– Zácvikovú exkurziu

Prihlášku a bližšie informácie získate na:
0905 231 292, info@touristguides.sk

What do you think?

Written by Branislav Macháč

Študoval Sociológiu, Informatiku a neskôr aj Fotografiu. Písaniu a foteniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti je šéfredaktorom a hlavným programátorom tohto portálu. Miluje šport (bike, plávanie, turistiku), hudbu, knihy a umenie.

Otvorenie knižnice po prázdninách

Vinobranie Modra 2011