in

Magické fašiangy

Na modranskom námestí sa v sobotu prelínali vône kapusty, údeného mäsa, sušených sliviek, a rôznych iných dobrôt. Varenie kapustnice sa stalo už tradičným spestrením fašiangovej sezóny. Okoloidúci vykrúcali nosy, a zbierali si chute na dlho očakávanú degustáciu. Súťažiaci si dali záležať, a návštevníkov lákali na tajné recepty týchto lahodných pokrmov. V nádvorí domu na Štúrovej 84 prebiehala zabíjačková slávnosť, ktorú samozrejme dopĺňali kvalitné modranské vína. Večer sa niesol v duchu masiek , hudby a osláv. Takto poznáme fašiangy v Modre. Akú však majú tieto slávnosti históriu?

Fašiangy sú obdobím, ktoré trvá od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, kedy nastáva 40 dňový pôst. Podstatou je úsilie ovplyvniť vegetačné procesy, na ktorých boli závislé životy remeselných ľudí. Tí verili, že takto pozitívne ovplyvnia hojnosť očakávanej úrody. Spomínané zvyky boli v minulosti prepojené s kozmologickými cyklami, či dokonca s kultovými obradmi na uctenie mŕtvych. V dnešnej dobe fašiangy zostali časom zakáľačiek, svadieb, osláv, a masiek. Masky majú význam plodonosnej funkcie, a úzko súvisia s agrárnou mágiou. Na Slovensku dominujú masky so zvieracou tematikou, najmä s rohmi. Okrem zvieracích, sa však objavovali i masky antropomorfné. Obľúbeným je aj prezliekanie mužov za ženy. V minulosti masky často zosmiešňovali určité ľudské vlastnosti. Fašiangy v celku, sú sviatkom plným humoru a blahobytu, ktorý oddávna sprevádza ľudová hudba a dostatok pochutín, po ktorých prichádza pôst. A kedže má mesto Modra tradície v obľube, duch skutočných Fašiangov v ňom žije dodnes.

Zdroj : www.uluv.sk

(Text a foto : Lucia Mandincová)

What do you think?

Fašiangy v Modre 2012

Pezinský plavecký maratón