in

Memorandum o ochrane vinohradov

Bratislavský kraj má v súčasnosti rozpracovaný novy územný plán, ktorý by mal presne vymedziť plochy vhodné na ďalšiu urbanizáciu a priemyselný rozvoj ako aj plochy vinohradov v Malokarpatskej oblasti. Záväzné územné plány prijímajú jednotlivé mestá a obce, musia byť pritom však dodržané záväzné regulatívy územného plánu regiónu. „V roku 1997 bola plocha vinohradov 5108 hektárov, v roku 2011 klesla táto výmera na 4529 hektárov. Z toho vidieť, že plochy vinohradov sa zmenšujú,“ spresnila Jana Zlámalová.

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane plôch vinohradov na svahoch Malých Karpát ako súčasti historického krajinného obrazu dnes podpísali na pôde Bratislavského kraja. Predseda Bratislavského kraja, štyria primátori a deviati starostovia sa zaväzujú chrániť ráz vinohradov. Podľa župana Pavla Freša je memorandum silným signálom, že táto vinohradnícka tradícia pod Karpatmi ostane zachovaná.
„Práve sme podpísali jedno memorandum, ktoré je obrovským prísľubom pre záchranu vinohradov a vôbec vinárstva ako takého v Bratislavskej župe. Máme jeden prekrásny pás, kde stáročia, doslova stáročia, sa pestoval vinič, robilo sa víno a sme povinní svojim potomkom túto časť odovzdať. To znamená, dostali sme to nie na to, aby sme to použili, užili a nejak zmenili, ale na to, aby sme to zveľadili, ochránili a odovzdali tým, ktorí prichádzajú po nás,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Memorandum má za cieľ udržanie historického i kultúrneho dedičstva predošlých generácií, ktoré po stáročia na súčasnej Malokarpatskej vínnej ceste pestovali vinič a vyrábali víno. V neposlednom rade má podporiť rozvoj cestovného ruchu, čoraz obľúbenejšej vínnej turistiky a tým súčasne hospodársky rozvoj celého regiónu. Župan zdôraznil, že je našou povinnosťou zachovať tradície vo vinohradníckych oblastiach, rozvíjať ich a odovzdať toto dedičstvo budúcim generáciám.

Memorandum podpísali predseda BSK Pavol Frešo, starostovia mestských častí Rača Peter Pilinský, Nové Mesto Rudolf Kusý, Devín Ľubica Kolková, Vajnory Ján Mrva, primátori miest Svätý Jur Alexander Achberger, Modra Hana Hlubocká, Pezinok Oliver Solga, starostka Limbachu Anna Hrustičová a starostovia obcí Dubová Ľudovít Ružička, Častá Stanislav Jablonovský, Vinosady Milan Lempochner a Doľany Jozef Mruškovič. Súhlas s memorandom vyslovil aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Text: BSK, Foto: TASR

What do you think?

Written by Branislav Macháč

Študoval Sociológiu, Informatiku a neskôr aj Fotografiu. Písaniu a foteniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti je šéfredaktorom a hlavným programátorom tohto portálu. Miluje šport (bike, plávanie, turistiku), hudbu, knihy a umenie.

Dar Pezinským dobrovoľným hasičom

Špeciálna ochutnávka VINITALY 2012