Štúrová ulica v rozsahu námestia a jeho blízkeho okolia.