Od Dukelskej ulici v smere od Mestskej veže po Mestský úrad.