in

Mesto Modra oceňovalo úspešných študentov svojich stredných škôl

Dňa 14. novembra 2013 primátorka mesta Modry Hana Hlubocká spolu s riaditeľkou Múzea Ľudovíta Štúra Vierou Jančovičovou ocenili  spolu jedenásť žiakov za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Modry.

Ďakovné listy dostali žiaci Gymnázia K. Štúra v Modre, Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre a Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Podujatie slávnostne otvorili žiaci Pedagogickej a kultúrnej akadémie zborovou piesňou Gaudeamus igitur (z lat. „radujme sa teda“).  V ďalšom umeleckom vstupe zaspievali pieseň „Hallelujah“ od Leonarda Cohena. Oceňovania sa zúčastnili okrem ich spolužiakov a rodičov i pedagógovia pôsobiaci v spomínaných stredných školách. Na akademickej pôde mesta Modry vyrástlo pod rukami učiteľov mnoho významných osobností. Sme radi, že i dnešná mládež má snahu sa vzdelávať, napredovať a kladne reprezentovať tak seba, ako aj mesto Modra.

Zoznam ocenených študentov:

Gymnázium K. Štúra v Modre
• Zuzana Bibzová
• Marko Matušovič
• Lucia Ondovčíková
• Andrej Slaninka

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre
• Patrik Čizmadia
• Dominika Kupcová
• Katarína Pečivová

Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre
• Karin Haraštová
• Daniela Miháliková
• Patrícia Orthová
• Michaela Šefferová

Všetkým oceneným žiakom srdečne gratulujeme.

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

What do you think?

Modrania zahviezdili v Bratislave pomníkom Martina Rázusa

Izraelský veľvyslanec odhalil pamätnú tabuľu venovanú obetiam holokaustu