in

Do Modry aj tento rok zavíta obľúbený divadelný festival Modranský grnák

Aktualizovaný termín konania!

Už po druhýkrát ožije Modra divadelným festivalom Modranský grnák, ktorý organizuje Modranské kráľovské divadlo. Festival pripravuje divadlo v termíne 12. – 15. júna 2014 a je zameraný na to, o čo sa divadlo snaží – oživenie a inscenovanie histórie mesta a regiónu v ktorom žijeme, inscenovanie diel miestnych autorov.

modransky_grnak_1

Do festivalu sa môže zapojiť každí, a to v nasledujúcich témach festivalu:

  • prednes diel modranských autorov v kategóriách poézia a próza,
  • Improgrnák 2014 – improvizácia súťažiacich skupín, na ktorej sa bude hodnotiť schopnosť improvizácie na malom priestore,
  • najkrajší Grnislav – najkrajšia postavička vytvorená zo starých grnákov,
  • najrajší samorast vytvorený z grnákov.

Bližšie informácie nájdete na web stránke Modranského kráľovského divadla.

What do you think?

Tohtoročné Fašiangy v Modre opäť v znamení kulinárskej súťaže Modranská kapustnica

Červený Kameň už aj na Google Street View