in

Modra hostila medzinárodnú (kresťanskú) mládežnícku federáciu s názvom FIMCAP

V Modre sa 1. 12. 2013 skončilo valné zhromaždenie medzinárodnej mládežníckej federácie s názvom FIMCAP. Ide o platformu kresťanských organizácií z celého sveta, pracujúcich s deťmi a mládežou. Jej členské organizácie združujú spolu niekoľko miliónov členov z 25 krajín. Svoje zastúpenie  v nej má aj Slovensko vďaka eRku – Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí. Keďže sa stretnutie uskutočnilo na Slovensku, eRko bolo zároveň hostiteľskou organizáciou. Súčasťou valného zhromaždenia bola aj konferencia. Jej ústrednou témou boli práva detí. O nich, ale aj o činnosti federácie do najbližších rokov diskutovalo 50 účastníkov z 20 krajín celého sveta.

fimcap_01

Delegáti z Európy, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky spoločne upozornili na problémy detí s ktorými sa pravidelne stretávajú. V piatich skupinách sa venovali právam detí vo vzťahu k témam: deti a mier, detská práca, komentár OSN k Dohovoru o právach detí o najlepšom záujme dieťaťa, inklúzia detí so znevýhodnením, udržateľné prostredie pre deti a rozvoj. Členské organizácie FIMCAP prijali v Modre vyhlásenie o právach detí, v ktorom sa píše: „Deti nemôžu byť vnímané ako prostriedky moci, akými sú politika, legislatíva, verejná mienka alebo ekonomika. V práci s deťmi sa stretávame s problémami, ktoré poškodzujú svet detí. Sú nimi najmä korupcia, dominantný vplyv konzumného spôsobu života a marketingu, manipulácia detí a mládeže na politické účely a prílišný tlak na výkon detí zo strany dospelých. Vďaka našej spolupráci vieme, že situácie, kedy deti zažívajú nespravodlivé zaobchádzanie majú podobné črty na celom svete. Preto chceme chrániť deti v spolupráci medzi nami a v spolupráci s ďalšími organizáciami, ktorým na právach detí záleží.“

fimcap_02

FIMCAP prijal pre nasledujúce tri roky akčný plán medzinárodnej spolupráce, v ktorom sa kladie dôraz na tému práv detí, prípravu členských organizácii na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove, prípravu medzinárodného dobrovoľníckeho tábora Worldcamp 2015, ktorý sa uskutoční v jednej z afrických krajín. Valné zhromaždenie prijalo za asociovaného člena rumunskú organizáciu AGLT a otvorilo pravidlá pre prijímanie členov aj pre organizácie, ktoré sa neoznačujú za kresťanské, no chcú spoločne pracovať na dosahovaní cieľov katolíckej federácie FIMCAP. Účastníci prijali tiež deklaráciu o uľahčení získavania víz pre účely medzinárodnej spolupráce mládeže.  Novými prezidentkami FIMCAP sa stali Liese Vandenheede z Belgicka a Annette Wahle z Nemecka.

V nedeľu 24. 11. privítal delegátov z celého sveta pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko a primátorka Modry Hana Hlubocká. Počas konferencie o právach detí odborne prispievali svojou účasťou odborní hostia z medzinárodných organizácii UNICEF, Religions for Peace a CIDSE. V stredu 27. 11. spoznali účastníci stretnutia na exkurzii v Bratislave prácu mladých s bezdomovcami v komunite sv. Egídia, navštívili skupinku eRka a ďalšie dobrovoľnícke projekty.

eRko získalo plné členstvo vo FIMCAP v r. 2004 na valnom zhromaždení v Barcelone. FIMCAP združuje mládežnícke organizácie z celého sveta od roku 1960. Spoločným znakom združených organizácii je kresťanská výchova detí a mládeže prostredníctvom stretávania sa v malých skupinkách.

What do you think?

Aktuálne zmeny v cestovných poriadkoch Slovak Lines

Modra spustila projekt e-Governmentu