in

Modra si pripomenula narodenie Karola Štúra

Spomienka pri pomníku K. Štúra

Spomienka pri pomníku K. ŠtúraPočas jedného víkendu si Modra pripomenula 200. výročie narodenia Karola Štúra, evanjelického kňaza, pedagóga, spisovateľa, člena mestskej rady a najstaršieho brata Ľudovíta Štúra.

Karol Štúr sa narodil 25. marca 1811 v Trenčíne ako najstarší syn učiteľa. Vyrastal v Uhrovci, vzdelanie získaval na gymnáziu v Rábe, v Šoproni a na bratislavskom evanjelickom lýceu, ktoré ukončil v roku 1833. V roku 1839 sa stal profesorom a rektorom na evanjelickom gymnáziu v Modre, kde v roku 1843 prijal aj niekoľko študentov, ktorý odišli z bratislavského lýcea na protest proti zbaveniu jeho brata Ľudovíta profesúry. Od roku 1846 bol slovenským farárom v Modre a svoje profesorské miesto zveril Jánovi Kalinčiakovi. Na učiteľských poradách sa staval proti maďarizačným snahám grófa Zaya, ako farár bránil slovenské záujmy na zasadaní konventov. Priamo sa nezúčastnil na revolučnom hnutí v rokoch 1848 – 1849, no často bol perzekvovaný, a to aj pre činnosť brata Ľudovíta. V roku 1849 bol členom delegácie so slovenskými požiadavkami k panovníkovi. Zomrel iba 40-ročný, 13. januára 1851, pričom po ňom ostala vdova a sedem detí. Je pochovaný na modranskom cintoríne vedľa svojho brata Ľudovíta.

Oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia významného národného a modranského buditeľa Karola Štúra sa konali v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre. Tu sa konal literárno-hudobný večer Spomienka skrytá v slove a hudbe, ktorý bol spojený s otvorením výstavy venovanej osobnosti Karola Štúra. Výstava, ktorej autorkou je Sylvia Hrdlovičová, bude po ukončení osláv presunutá a nainštalovaná v priestoroch SNM – Múzea Ľ. Štúra, kde si ju do konca apríla budú môcť pozrieť návštevníci múzea. Oslavy pokračovali nasledovný deň odborným seminárom na tému “Život a dielo Karola Štúra”.

Spomienkové slávnosti vyvrcholili nedeľnými službami Božími v evanjelickom kostole za účasti evanjelického biskupa západného dištriktu ECAV Milana Krivdu, Bratislavského župana Pavla Freša a primátorka Modry Hany Hlubockej. Trojdňové slávnosti boli ukončené pietnou spomienkou na modranskom cintoríne a položením vencov k hrobu Karola Štúra.

Text a foto: BSK

What do you think?

Modra vo filme

ADT crew počas vystúpenia

„Záverečné“ vystúpenie tanečnej skupiny ADT crew