in

Modra – Zámčisko má novú informačnú tabuľu

Turisti, ktorí navštívili vrch Zámčisko nad Modrou si už určite všimli, že na jeho vrchole bola okrem novej vyhliadky postavená aj nová informačná tabuľa.

Výrobu a osadenie masívnej drevenej konštrukcie tabule zabezpečilo mesto Modra. Samotný informačný panel s textom, grafikou a obrázkami vytvorilo a dodalo Občianske združenie Hradiská,  ktoré sa v spolupráci s internetovým portálom www.hradiska.sk zaoberá  slovanskými hradiskami na Slovensku a ich zviditeľňovaním.

modra-zamcisko_02

Zámčisko slúžilo pred 1200 rokmi ako opevnené drevozemné hradisko našich predkov Slovanov, ale využité bolo aj v období 13. storočia. Dnes však iba málo kto dokáže bez kvalitného výkladu identifikovať pozostatky tohto významného opevnenia. Preto je veľmi vhodné, keď turisti, ktorí prechádzajú cez Zámčisko sa práve formou informačnej tabule s textom a obrázkami dozvedia, na akom významnom mieste sa nachádzajú.

Text tabule združenie konzultovalo s archeológom, Dr. Zdenkom Farkašom, ktorý v minulosti na hradisku vykonával výskumy. Zároveň nám na účely tabule poskytol aj obrázky nálezov v kvalitnom rozlíšení. Obrázok hradiska  z ktorého si každý môže utvoriť predstavu o tom ako hradisko kedysi vyzeralo, pre nás vytvoril modranský akad. maliar Tomáš Polonský. Tabuľu sme odhalili a „pokrstili“ dňa 20.10.2013 pravou staroslovanskou medovinou zo slovanského picieho rohu.

modra-zamcisko_01

Hradisko  využívali pôvodní „Modrania“ v období Veľkej Moravy (9. storočie) najmä ako útočisko pred nepriateľom v nepokojných časoch. Vždy keď hrozilo nebezpečenstvo, že na územie ich sídlisk vtrhne nepriateľ, obyvatelia sa uchýlili na opevnené Zámčisko, kde mali oveľa väčšiu šancu na obranu, ako v neopevnenom sídlisku na území Modry. Po odchode nepriateľa sa opäť vrátili do svojich domovov. Je však pravdepodobné, že na hradisku aj v čase mieru sa zdržiavala časť obyvateľov, a to prinajmenšom strážna posádka. Hradisko má totiž aj veľmi výhodnú strategickú polohu, veď sami sa môžete presvedčiť o tom, aký skvelý výhľad mali obrancovia hradiska na široké okolie. Možno preto predpokladať aj strážnu funkciu hradiska. Množstvo železných klincov, nájdených na hradisku nasvedčuje, že tu stáli drevené, zrejme zrubové domy.

Výrobu informačnej tabule v plnom rozsahu financovalo mestom Modra spolu s Bratislavským samosprávnym krajom. Veríme, že tabuľa prispeje k lepšej informovanosti turistov, ktorí na toto magické miesto zavítajú a že sa nestane obeťou vandalizmu. Ďakujem mestu Modra, najmä pani primátorke a  zamestnancom mestského úradu za ústretovosť a pomoc na tomto projekte.

Zdroj: hradiska.sk

What do you think?

Na rekonštrukcii námestia Ľudovíta Štúra v Modre sa intenzívne pracuje

Modra hľadá piatich sprievodcov cestovného ruchu