in

Modrania zahviezdili v Bratislave pomníkom Martina Rázusa

Dňa 24. októbra 2013  o 15.00 h bol v Bratislave na Rázusovom nábreží pri Dunaji slávnostne odhalený Pomník Martina Rázusa, významného slovenského spisovateľa, básnika, dramatika, evanjelického kňaza a politika. Aj keď sa slávnosť konala v Bratislave, bola to významná udalosť i pre Modru.

Autormi pomníka sú totiž dvaja Modrania – výtvarník Martin Dzurek a architekt Daniel Bartoš, ktorí sa v roku 2008 stali víťazmi verejnej súťaže. Modra je tiež uvedená na pomníku ako jedno z 11 pôsobísk Martina Rázusa.

Koncepciu riešenia pomníka autori predstavili verejnosti aj v Modre v marci tohto roku na Spomienkovom stretnutí, ktoré zorganizovalo mesto Modra v spolupráci s cirkevným zborom  na Slovensku ECAV Modra, Občianskym združením Femina- klub slovenských spisovateliek,  Mestským kultúrnym strediskom v Modre a Spoločnosťou priateľov poézie, n.z. ako poctu životu a dielu Marina Rázusa (1888-1937). Martin Rázus pôsobil v Modre v rokoch  1911 – 1912 ako kaplán u Samuela Zocha a v roku 1913 sa tu oženil s jeho sestrou Elenou. Mnohí účastníci spomienkového stretnutia prispeli vtedy spolu s mestom Modrou do verejnej zbierky, ktorú organizoval Spolok Martina Rázusa na vybudovanie pomníka.

Samotný návrh pomníka z pohľadu autorov odhaľuje všestrannú osobnosť Martina Rázusa. Cieľom pomníka na Rázusovom nábreží je u obdivovateľov vzbudiť zamyslenie, informovať ich o živote Martina Rázusa a poskytnúť im miesto pre oddych. Žulový pilier tvorí dominantnú časť pomníka Martina Rázusa. Ten pozostáva z 13 platní. Na 11 z nich je zaznamenané pôsobenie Martina Rázusa, medzi nimi aj Modra. Osadené sklenené hranoly umiestnené na každej strane piliera obsahujú meno, portrét, roky narodenia a úmrtia a samozrejme citáty. Vygravírované sú pomocou lasera. Vo večerných hodinách je pomník vysvietený.

Verím, že každý Modran, ktorý pôjde v Bratislave po Rázusovom nábreží, sa pristaví pri pomníku a vzdá tak hold Martinovi Rázusovi i autorom Martinovi Dzurekovi a Danielovi Bartošovi.

Tlačová správa: Mestský úrad, Modra (neprešlo jazykovou úpravou).

What do you think?

Vox Aurumque

Mesto Modra oceňovalo úspešných študentov svojich stredných škôl