in ,

Modranská oskoruša

Vo štvrtok (4. 10. 2012) sa stala Modra svedkom významnej udalosti. Navštívilo ju 57 hostí z Nemecka, 1 hosť z Čiech, ďalej delegácia zo Slovenska, vrátane zástupcov mesta. Cieľom stretnutia bolo slávnostné meranie najväčšej oskoruše v Európe. Tá sa nachádza priamo za hradbami, nad terasami, popri strednej Vinársko-ovocinárskej odbornej škole.

Úvodné slovo patrilo primátorke mesta (Hane Hlubockej). Po nej nasledovali rečníci z odbornej obce, zaoberajúcej sa oskorušami a jarabinami. Za Slovensko môžeme spomenúť Ing. Mokráňa a profesorku Paganovú, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Z Čiech rečnil Mgr. Hrdošek. Za Mesto Modra vystúpila Ing. Knetigová, Prof. Malík (porozprával zopár príhod s oskorušami, ktoré v minulosti zažil) a Doc. Erdelský.
Po príhovoroch sa pristúpilo k samotnému meraniu oskoruše a potvrdeniu domnienky, že sa jedná o najväčšiu oskorušu v Európe. Meralo sa vo výške kmeňa 1,30m od zeme. Meranie ukázalo 503cm v obvode a potvrdilo to, čo sa len predpokladalo. Modranská oskoruša je naozaj najväčšia v Európe. (Text a foto: Branislav Macháč)

Fotogaléria:

What do you think?

Kultúrny protest v Modre

Modra a jablká