in

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre čaká od marca rekonštrukcia

Pohľad na budovu múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

A prísľube financovať rekonštrukciu múzea Ľudovíta Štúra v Modre a zároveň zabezpečiť tohtoročné oslavy roku Ľudovíta Štúra, sme Vás už v minulosti informovali. Financie sa majú použiť na opravu budovy múzea, pričom odhadovaná suma za renováciu sa odhaduje na 300 až 400 tisíc eur. Začiatok prác je naplánovaný na marec 2015 s ich približnou dĺžkou 4 až 5 mesiacov.

Podľa slov hovorcu ministerstva Jozefa Bednára bude expozícia koncipovaná so zreteľom na potreby návštevníkov všetkých vekových skupín. Obsahová stránka expozície bude venovaná životu, činnosti, dielu a odkazu Ľ. Štúra a bude  obohatená najnovšími vedeckými poznatkami slovenskej historiografie.

V expozícii sa stretnete s významnými osobnosťami spojenými so životom tejto významnej osobnosti ako Andrejom Sládkovičom, Jankom Kráľom, Jánom Bottom, Jánom Kalinčiakom či Jankom Matúškom. Jej súčasťou bude osobná knižnica Ľ. Štúra s originálmi novín v štúrovskej spisovnej slovenčine. Slávnostné otvorenie expozície je naplánované na november tohto roku.

Z videoarchívu:

Rok 2015 je významným rokom s titulom Rok Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti sa uskutoční množstvo podujatí národného charakteru s podporou Ministerstva kultúry SR.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zasadanie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Modre

Pripravte sa na čiastočné zatmenie Slnka