in

Nedeľa na námestí bez áut a v duchu návratu do legendárnych šesťdesiatych rokov

V nedeľu bolo modranské námestie opäť na chvíľu bez automobilovej a nákladnej dopravy. Tento deň rovnako zavŕšil Dni Európskeho kultúrneho dedičstva v Modre. Na tribúne predniesla svoj príhovor primátorka mesta Modry Hana Hlubocká, v ktorom zrekapitulovala týždeň nabitý seminármi, podujatiami a diskusiami. Poďakovala všetkým zúčastneným za pomoc a nevynechala ani aktuálnu tému rekonštrukcie modranského námestia.

Ako sa už písalo v Modranských zvestiach, citujem: „Stavba má tri základné časti – rekonštrukcia potoka, rekonštrukcia kanalizácie a vodovodného potrubia a rekonštrukcia námestia. Príprava každej tejto stavby ide svojim vlastným režimom, ktorý bude pri realizácii samozrejme navzájom prepojený a koordinovaný. Čo je však pre nás všetkých určite kľúčové, je termín začatia prác. Práce na námestí odštartuje rekonštrukcia potoka a tá je síce podľa projektu naplánovaná na jeseň tohto roka, ale reálny dátum sa dozvieme až keď bude ukončený výber dodávateľa stavebných prác, ktorý práve prebieha“.

Zvyšok programu sa niesol v duchu šesťdesiatych rokov. Pozitívnou náladou a výbornou hudbou nabilo prítomných ľudí zoskupenie The Beatles Revival. Ich členovia ako keby z oka vypadli legendárnej skupine Beatles. A o to aj šlo. Veď posúďte sami.

What do you think?

Návštevníci pezinského Vinobrania si vyskúšali lisovanie na storočnom lise

Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva