in

Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Vás srdečne pozýva na Nedeľné popoludnie s Ľudovítom Štúrom – cyklus voľných zamyslení s diskusiou s pozvanými hosťami: PhDr. Danielou Kodajovou, Prof. Ľubomírom Ďurovičom, Prof. Slavomírom Ondrejovičom a Prof. Jurajom Dolníkom. Popoludnie sa bude konať v nedeľu 3. novembra 2013, od 14.00 hod. vo výstavných priestoroch Múzea Ľudovíta Štúra na Štúrovej ulici 84 v Modre.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v obci Uhrovec, ležiacej v južnej časti Strážovských vrchov, ako druhé z piatich detí národne uvedomelého učiteľa miestnej evanjelickej školy Samuela Štúra a Anny Štúrovej, rod. Michalcovej.

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života. V polovici 19. storočia bol vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia. Taktiež bol kodifikátorom slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843). V rokoch 1848 – 1849 jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania a poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen.

V súvislosti s Modrou sa Štúr v historických prameňoch spomína až v posledných rokoch svojho života, kedy sa po smrti staršieho brata sťahuje do Modry, aby sa postaral o sedem detí zosnulého brata. Naďalej je tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňuje a sťažuje polícia.

V roku 1853 zomiera vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V tomto období končí aj Štúrova životná púť. Na poľovačke 22. decembra 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil do stehna. Úvahy o cudzom zavinení alebo pokuse o samovraždu sú len špekuláciami, ktoré sa v podobných súvislostiach v prípade slávnych osôb objavujú takmer zákonite. Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný.

What do you think?

Druhý ročník Mestskej konferencie

Trnkový sirup