in ,

Noc múzeí a galérií v Pezinku

Tradičné podujatie Noc múzeí a galérií pritiahlo do Pezinka 269 návštevníkov. Po prvý krát sa konalo v znamení spolupráce viacerých pezinských inštitúcií: Malokarpatského múzea a Malokarpatskej knižnice v Pezinku, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, Mestského múzea, Academie Istropolitany Nova a Obchodnej akadémie v Pezinku. Heslom Noci boli Premeny malokarpatského regiónu.

Vo výstavnej miestnosti Malokarpatského múzea a na dvore Krušičovej kúrie sa konali výstavy z fotografickej súťaže Premeny malokarpatského regiónu. Ich obsah rozširovali tri filmy z dielne AINovy, ktoré si bolo možné pozrieť v improvizovanom kine v pivničnej expozícii Malokarpatského múzea. Okrem toho sa Premeny stali hlavným námetom tzv. štácií rozmiestnených  v Malokarpatskom múzeu, medzi ktorými sa návštevníci mohli voľne pohybovať a „dávkovať si“ ich obsah podľa záujmu a chuti.

Jednu si pripravila Malokarpatská knižnica, ktorá o.i. pripomenula aj osud Františka Petráša zo Šenkvíc, ktorý  vystihuje druhú polovicu 20. storočia u nás. Jeho zelená oktávka, rok výroby 1968, bola v Noci zaparkovaná pred múzeom a pútala pohľady nielen okoloidúcich mužov…

„Aj v Bratislavskej župe máme kultúrne zariadenia, ktoré ponúkajú takéto netradičné expozície. Návštevníci sa môžu dozvedieť niečo z dávnych čias a dokonca si mnohé aj sami vyskúšať. Sú to lákadlá naozaj pre všetkých,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Ostatné „štácie“ boli v réžii študentov tretieho ročníka odborov Kongresové služby a Manažment cestovného ruchu na Obchodnej akadémii v Pezinku, s ktorými v tomto školskom roku realizuje Malokarpatské múzeum dlhodobý vzdelávací program. Študenti sa zamerali na to, čo je mladým ľuďom blízke a čo prešlo Premenami: módu, hudbu, ateliérové fotografie, hry na ulici, komunikačné technológie v pracovni, majoliku. Retro sa prejavilo i na oblečení viacerých z nich: od krojov až  po to, čo je „in“ dnes.

S ateliérovými fotografiami vypomohlo aj Malokarpatské múzeum i ochotní spolupracovníci z radov verejnosti, vďaka ktorým múzeum získalo viacero starých fotografií z niekdajších pezinských fotoateliérov: Victória, Bárta, Schwarz. Tiež bolo možné nechať si urobiť vlastnú  fotografiu  – síce v improvizovanom fotoateliéri, ale s profesionálnym fotografom Jakubom Šteineckerom. Pekne v starom štýle, za použitia retro rekvizít a retro odevov, v sépiovej farbe.

Nielen deti ocenili možnosť, aspoň čiastočne, sa ocitnúť v koži maliara majoliky. Na malé džbánky alebo tabličky, z dielne pezinskej keramikárky K. Matiašovskej, si mohli vytvoriť vlastný dekor alebo sa inšpirovať jej vzorkovníkom vyrobeným špeciálne pre túto noc. Inšpirovať sa mohli aj vzorkovníkom známeho Heřmana Lansfelda, ktorého časť má Malokarpatské múzeum vo svojich zbierkach.

Text a foto: BSK

What do you think?

Dar Pezinským dobrovoľným hasičom

Frešo chce zastaviť rast čiernych stavieb