in

Novoročný príhovor primátorky mesta

Prinášame Vám novoročný príhovor primátorky mesta Modra, Ing. arch. Hany Hlubockej, v ktorom občanom mesta, a nielen im, želá v Novom roku všetko dobré. Viac už v samotnom videu…

Video spracoval: Braňo Macháč

Súvisiace prílohy – video:

What do you think?

Spomienka venovaná Štúrovcom

Turistická sezóna v Modre, pre rok 2012