in

Október v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila pri príležitosti mesiaca úcty k starším (október) bezplatný zápis seniorov nad 70 rokov.

Pri tejto príležitosti pripravila aj kurz: Tréning pamäti a koncentrácie pre seniorov. Tu si seniori môžu precvičiť zmyslové vnímanie, krátkodobú a dlhodobú pamäť, rýchlosť spracovania informácií, pozornosť a podobne.

Začiatok kurzu je 17. októbra 2013 o 9.00 hod. Na kurz sa treba prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorá je k dispozícií v knižnici, v odd. pre dospelých čitateľov do 10. októbra 2013. Kurz bude prebiehať každý štvrtok od 9.00 – 10.30 hod. v rámci 10 lekcií. Lektorkou je certifikovaná trénerka pamäti II. stupňa PhDr. Katarína Benciová. Počet miesť je obmedzený. „Kurzovné“ je zdarma.

Viac informácii na našej stránke www.kniznicapezinok.sk, alebo na www.facebook.com/kniznicapezinok.

What do you think?

Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva

Začína vykurovacie obdobie