1BM_8102-1_resize

Sud a vedľa stojace dúchadlo asi z kováčskej dielne.

Pridaj komentár