in ,

Pamiatka obetí

IMG_7117V sobotu 6. apríla 2013 sa uskutočnila krásna spomienková slávnosť pod názvom „Na pamiatku obetí“, venovaná rehoľným sestrám intervenovaným komunistickým režimom v centralizačnom kláštore, nachádzajúcom sa na Štúrovej 34, v Modre. Celý program začal Svätou omšou vo Farskom kostole Sv. Štefana Kráľa. Celebroval ju miestny dekan Mgr. Jozef Mišík. Ako kazateľ vystúpil P. Flajžík. Prítomný bol aj ďalší zástupca cirkvi, a síce Dr. h.c. Anton Srholec.  Následne sa po omši všetci odobrali na slávnostné odhalenie pamätnej tabule, pred Kláštor Uršulínok (Claudianum). Tu predniesla svoj príhovor Viera Jančovičová (riaditeľka múzea Ľudovíta Štúra) a hneď po nej Hana Hlubocká (primátorka mesta Modry).Ako posledný rečník vystúpil Dr. h.c. Srholec. Po všetkých prejavoch pristúpil miestny dekan Jozef Mišík k požehnaniu pamätnej tabule. Medzi jednotlivými príhovormi zazneli aj piesne v podaní miestnych sestier rádu. Po skončení prejavov sa zhromaždenie prenieslo do sály kláštora Uršulínok, kde pokračoval program prednáškou k dejinám kláštora (P. Sandtner), ďalej autentickým a strhujúcim svedectvom sestier, prezentáciou dobových fotografií a na koniec spoločnou diskusiou. Počas prestávok spievali študenti Základnej umeleckej školy v Modre.

Z histórie kláštora: Kláštor Rádu sv. Uršule v Modre bol založený 6. augusta 1903. Jej personál viedol ľudovú školu, detskú opatrovňu, dievčenskú meštiansku školu a internát. Tieto školy boli v roku 1945 poštátnené. 29. augusta 1950, počas akcie Rehoľníčky sa tento kláštor, v ktorom aktuálne žilo 13 sestier, stáva centralizačným kláštorom pre 134 uršulínok. 27. septembra k ním pribudli sestry vincentky a počet intervenovaných sestier stúpol na číslo 182. Tieto pracovali na štátnych majetkoch Panholec a Fajdal pri zbere plodín, kam ich vozili traktorom na otvorenej vlečke. V noci 20. Októbra 1951 boli sestry násilne odvezené do textilnej továrne v Hanušoviciach a na Slovensku ponechali len staré a choré. Kláštor bol následne premenovaný na „charitný domov“ pre vykupiteľky, spasiteľky, vincentky, františkánky, dominikánky, satmárky, anglické panny, uršulínky, sestry sv. Kríža a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestry posledných troch reholí boli nakoniec v Modre aj pochované. K zrušeniu Charitného domova došlo 25. septembra 1952 a sestry boli prevezené do Jasova. Uršulínky sa do svojho kláštora vrátili až po roku 1990. Text a foto: Branislav Macháč.

Na odkrytej pamätnej doske možno hrdo čítať text: „ Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú.“ (Žalm 54, 4)

Fotogaléria:

Kompletnú fotogalériu nájdete na našej Facebook-ovej fun page.

What do you think?

Z histórie – Mestská veža v Modre

Musica Sacra 2013