in

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Modre

Zasadanie Mestského zastupiteľstva

Mesto Modra Vás pozýva na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Modry, ktoré sa bude konať 26.02.2015 o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre, Sokolská 8.

Program rokovania:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
  3. Schválenie programu.
  4. Kontrola plnenia uznesení.
  5. Voľba členov komisií.
  6. Správa č. 11/HK/2014 z následnej finančnej kontroly.
  7. Rôzne.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Verejné vypočutie.
  10. Záver.

What do you think?

Pridaj komentár

GIPHY App Key not set. Please check settings

Fašiangy, Turíce a pochovávanie basy

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre čaká od marca rekonštrukcia