in

Prednáška z histórie o osobnostiach pochovaných na Modranskom cintoríne

Modranská muzeálna spoločnosť a Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre usporiadali v stredu,  20. novembra o 17-tej hodine zaujímavú prednášku o osobnostiach pochovaných na modranskom cintoríne.

Členovia Modranskej muzeálnej spoločnosti spracovali a pripravili v priestoroch múzea pútavú prezentáciu spojenú s besedou o histórii a súčasnom stave modranského cintorína. Besedu otvoril Vladimír Medlen, ktorý neskôr odovzdal slovo Miroslavovi Šimkovi. Ten nás previedol takmer všetkými osobnosťami, ktoré našli svoje posledné miesto odpočinku práve v Modre. Viac už v priloženom videu.

What do you think?

Druhé kolo volieb do BSK bude 23. novembra

Aktuálne zmeny v cestovných poriadkoch Slovak Lines