in

Predstavujeme Vám ústredný portál verejnej správy

Predstavenie portálu
Ústredný portál verejnej správy (ďalej len ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.
Je definovaný ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Správcom je Úrad vlády SR.

upvs

Portál momentálne beží v pilotnej prevádzke, preto sa ňom môžu vyskytnúť rôzne chyby. Samotný prevádzkovateľ , ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si je týchto nedostatkov vedomí, preto o nich otvorene informuje a ubezpečuje návštevníkov, že na ich odstránení priebežne pracuje.

Čo obsahuje
Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných informácií pre využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu ÚPVS sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • organizácia informácií a služieb podľa životnej situácie – v súčasnom „informačnom pretlaku“ býva často ťažké práve získanie hľadanej a potrebnej informácie. Z tohto dôvodu sú služby na ÚPVS logicky členené podľa konceptu „životných situácií.“ Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah ÚPVS. Štrukturalizácia obsahu ÚPVS je jedným z rozhodujúcich prínosov ÚPVS vzhľadom k distribuovaným zdrojom na stránkach jednotlivých pripojených subjektov.
  • rozdelenie informačného obsahu podľa typu subjektu – informačný obsah je v koncepte životných situácií členený podľa cieľovej skupiny. Tou môžu byť jednak občania, podnikateľské subjekty, či zahraničné osoby žijúce v SR. Súčasne je obsah členený podľa iných charakteristík cieľovej skupiny, ako napr. špeciálny obsah a forma jeho prezentácie pre rôznym spôsobom postihnuté osoby.
  • virtuálna centralizácia – z hľadiska používateľov služieb ÚPVS predstavuje portál centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, jedná sa o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby – informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Vládny portál aj s distribuovanou štruktúrou, sa však používateľovi javí ako centralizovaný systém s jednotnou logikou a štruktúrou.

Financovanie
Vytvorenie Ústredného portálu verejnej správy je spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ a projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov II“.

Kontakty
Telefón: +421-2-35 803 083
Web: www.slovensko.sk

Veríme, že uvedené informácie vám pomôžu získať centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy, ktoré sú mnohokrát súčasťou viacerých informačných serverov jednotlivých rezortov.

Zdroj: www.slovensko.sk

What do you think?

Realizačné práce na ovocnom chodníku v Modranských Špígloch odštartovali

Druhý ročník Mestskej konferencie