in

Príhovor novozvolenej primátorky mesta Modra

Dňa 27. 12. 2010 bolo na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve v Modre, slávnostne odovzdané primátorské „žezlo“ Ing. arch. Hane Hlubockej. Prinášame Vám príhovor novozvolenej primátorky mesta Modra, ktorý odznel počas tohto zastupiteľstva. Primátorka v ňom vyzdvihuje hlavne vzájomnú spoluprácu vedenia mesta, jeho zamestnancov a poslancov Mestského zastupiteľstva. Veď práve vzájomná spolupráca a otvorený dialóg sú najefektívnejšími prvkami tvoriacimi fungujúcu samosprávu.

Súvisiace prílohy – video:

What do you think?

Furmanská krčma po požiari

Zhorela Furmanská krčma

Korčuľujúci na Modranskom rybníku

Zábava na ľade – Lets it Snow