in

Protest Gorila

Diskusie tlačia piatkový protest do popredia. Akcia zorganizovaná vďaka najväčšej sociálnej sieti zasiahla tam kde mala. Účasť presahovala číslo dve tisíc, a veková skladba protestujúcich bola rôznorodá. Táto skutočnosť je odzrkadlením, že myšlienka protestu mala silnú váhu ktorá zaujala široké masy. Protest začal o 15:00 na námestí SNP, kde sa občanom prihovárali aktivisti, ale aj rôzne osobnosti ako Tom Nicholson (investigatívny žurnalista), či umelec Nikita Slovák. Reakcie zúčastnených sa nevyhli povzbudeniam, potleskom, rapkáčom, či rôznym transparentom a doplnkom s gorilími motívmi. Protest pokračoval pochodom k Grassalkovičovmu palácu, a následne k parlamentu. Na čele kráčali návštevníci v trefných gorilích maskách, ktoré reflektovali absurditu kontroverznej kauzy. Pochodujúci skandujúci dav sprevádzali odvážne heslá a mottá ako „Vlastizrada!“, či „Gorily za mreže“. No povedzme si, zrejme opodstatnene. Znepokojený národ prehovoril, no otázkou je, či ho však má kto vypočuť. Úsmevným, až gogoľovským záverom bolo obhádzanie inštitúcii banánmi, zvalenie zábran pri parlamente, a zapálenie sviec. Protesty Gorila plánujú pokračovať aj v iných mestách, a myslím, že majú podporu všetkých tých – ktorí nezatvárajú oči.

(Text a foto: Lucia Mandincová)

Viac fotografií – FB funpage modranet.sk

What do you think?

Turistická sezóna v Modre, pre rok 2012

Fašiangy v Modre 2012