in

Realizačné práce na ovocnom chodníku v Modranských Špígloch odštartovali

Ako sme už písali v lete tohto roku, Modra vyčlenila z rozpočtu mesta financie na realizáciu ovocného chodníka v Modranských Špígloch. Realizácia projektu pochádzajúceho z dielne občianskeho združenia Modranská beseda začala práve dnes, 26. 10. 2013. Ako sme sa dozvedeli, jedná sa o prvú etapu. Na druhej by sa malo začať pracovať 09. 11. 2013. Tá by mala byť zároveň finálnou.

IMG_2688

Na fotografii možno vidieť hĺbenie jám pre výsadbu drevín.

Ako uvádza projekt, snahou je do lokality navrátiť pôvodné kultúry ovocných drevín typických pre túto oblasť a zlepšiť ekologickú a estetickú hodnotu krajiny. Cieľom je vyčistiť a sfunkčniť korytá melioračných kanálov nielen od odpadu z poľnohospodárskej činnosti, ale aj od náletových drevín.

Návštevníci sa tak môžu tešiť na oddychovú zónu, ktorá bude mať nielen náučný ale aj funkčný význam. Jednať sa bude o zušľachtenie lokality v podobe výsadby ovocných drevín, umiestnenia lavičiek na oddych a v neposlednom rade umiestnenie informačných tabúľ o vysadených drevinách.

Celému projektu držíme palce a dúfame, že vydrží čo najdlhšie a nestane sa, ako tomu občas býva zvykom, terčom vandalizmu.

What do you think?

Gaštanová polievka

Predstavujeme Vám ústredný portál verejnej správy