Vyznačenie uzávierky hlavnej cesty

Stav k 18.08.2012