Pohľad na vyfrézovanú cestu smerom od Modry

Stav k 18.08.2012