Pohľad zhora na opravovanú cestu

Stav k 18.08.2012