Pohľad zhora na opravovanú cestu – detail krajnice

Stav k 18.08.2012