Vyznačená obchádzková trasa v cetre Vinosad

Stav k 18.08.2012